Giá trị cốt lõi của Dreamtex

Giá Trị Cốt Lõi 3C
1. Customer:
– Xem Khách Hàng là người trả lương và phục vụ Khách Hàng tận tâm và chân thành.
– Luôn lắng nghe ý kiến Khách Hàng và làm kim chỉ nam của sự sáng tạo và cải tiến.
– Phục vụ Khách Hàng như chính mình muốn được phục vụ
2. Colleague:
– Lấy nhân viên và ý kiến đóng góp làm trung tâm của sự phát triển
– Hãy đối xử với đồng nghiệp như mình muốn được đối xử
– Hãy từ bỏ cái Tôi trước khi bước vào Công Ty
3. Community:
– Lấy sản phẩm chính với chất liệu vải từ thiên nhiên làm trọng tâm của sự phát triển bền vững
– Chia sẽ lợi nhuận có được với cộng đồng cho cuộc sống tốt đẹp, tươi mới hơn
– Phấn đấu xây dựng quỹ Dreamhome ( ngôi nhà mơ ước) cho bà con nghèo khó khăn.