Hướng dẫn tự phối màu

HƯỚNG DẪN TỰ THIẾT KẾ BỘ CHĂN GA


 

 

Bước 1: Đổ màu chăn ga gối

Có 2 cách để chọn màu ga gối và màu chăn gối

Cách 1: Chọn Layer 

– Chọn biểu tượng Layer theo biểu tượng như hình bên dưới

 

 

– Chọn Màu Ga Gối

 

– Chọn Màu Ga Gối

 

Cách 2: Click chọn trực tiếp vào hình Ga Gối và hình Chăn Gối

– Click trực tiếp vào vùng cần đổ màu, sau đó chọn biểu tượng ô đổ màu theo hình bên dưới để đổ màu trực tiếp

 

Bước 2: Thiết Kế Mẫu Hoa Văn Chăn Ga Gối

– Chọn Biểu Tượng –> Chọn Mẫu Hoa Văn

– Chọn Hoa Văn Ga Gối Và Hoa Văn Chăn Gối mà bạn yêu thích để phối mẫu

 

Hy Vọng Với Công Cụ Này Quý Khách Hàng Có Thể Tự Phối Cho Mình Một Bộ Chăn Ga Gối Yêu Thích Nhất