Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN


1. Mục đích áp dụng
– Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website www.dreamtex.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Dreamtex Việt Nam (sau đây gọi chung là “Dreamtex”).

– Chính Sách này mô tả cách Dreamtex tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Dreamtex.vn (“Khách Hàng”). Việc Quý Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Dreamtex.vn được hiểu là Quý Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Dreamtex.vn

2. Quy định cụ thể
2.1. Về việc thu thập thông tin
– Quý khách có thể ghé thăm trang web dreamtex.vn mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi truy cập trang web, Quý Khách Hàng sẽ luôn ở trong tình trạng vô danh trừ khi quý khách có tài khoản trên trang web và đăng nhập vào bằng tên và mật khẩu của Quý Khách Hàng

– Khi Quý Khách Hàng thực hiện giao dịch tùy từng thời điểm, Quý Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch (“Thông Tin Khách Hàng”)

– Quý Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Quý Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác. Dreamtex không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Quý Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc giả mạo

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng
– Thông Tin Quý Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Quý Khách Hàng và Dreamtex, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Dreamtex

2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng
– Dreamtex có quyền sử dụng các thông tin Quý Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

 + Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Quý Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Quý Khách Hàng khi truy cập vào dreamtex.vn;
 + Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Quý Khách Hàng với Dreamtex.
 + Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo.
 + Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Quý Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2.4. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng
– Dreamtex không cung cấp Thông Tin Quý Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Dreamtex cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Quý Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

– Ngoài các trường hợp nêu trên, Dreamtex sẽ có thông báo cụ thể cho Quý Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Dreamtex cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Quý Khách Hàng khi được sự đồng ý của Quý Khách Hàng.

– Dreamtex có thể chia sẻ Thông Tin Quý Khách Hàng cho các mục đích sau:
 + Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Dreamtex có thể dùng Thông Tin Quý Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Quý Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Dreamtex tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Quý Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Quý Khách Hàng cung cấp cho Dreamtex sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 + Trao đổi Thông Tin Quý Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Dreamtex: Dreamtex có thể chuyển Thông Tin Quý Khách Hàng cho các đại lý để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Dreamtex cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

2.5. Liên hệ, giải đáp thắc mắc
Bất kỳ khi nào Quý Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của Dreamtex 0938 922 038, Email: ceo@dreamtex.vn