Dreamtex – Vincom Cộng Hòa 15-17 Cộng Hòa, P. 4, Tân Bình